Evropa

(19.6.2010)

Diallo v. Česká republika: azylové řízení na letišti opět před Evropským soudem pro lidská práva

Diallo v. Česká republika: azylové řízení na letišti opět před Evropským soudem pro lidská práva
Evropský soud pro lidská práva bude řešit další stížnost týkající se zacházení se žadateli o mezinárodní ochranu (azyl) na letišti Praha-Ruzyně. Posuzována zde bude především otázka, zda deportace stěžovatelů do země původu, ve které jim hrozí špatné zacházení, představuje porušení jejich práva na účinný prostředek nápravy za situace, kdy k této deportaci došlo ještě před ukončením azylového řízení a bez meritorního přezkoumání jejich žádosti (čl. 13 ve spojení s čl. 3 Úmluvy). více

Sekce: Evropa

(25.5.2010)

Princip proporcionality a jeho aplikace na případy zajištění cizinců Výborem pro lidská práva a Evropským soudem pro lidská práva

Princip proporcionality a jeho aplikace na případy zajištění cizinců Výborem pro lidská práva a Evropským soudem pro lidská práva
V červnu 2009 se konal v prostorách Úřadu Veřejného ochránce práv a pod jeho záštitou další ročník konference zaměřené na Společný evropský azylový systém. Ústředním tématem setkání byla otázka zbavení osobní svobody cizinců v České republice, popř. v dalších státech Evropské unie (pro letošní rok bylo zvoleno téma vízové politiky a praxe). Konference se pravidelně účastní čeští i slovenští zástupci státní správy, akademické obce i nevládních organizací, kteří se problematikou imigrace, azylu a uprchlictví zabývají. Jejich příspěvky bývají tradičně publikovány v tištěné i elektronické podobě. Níže uvedený článek představuje úryvek z úvodního příspěvku sborníku od J. Větrovského, doktoranda Bratislavské vysoké školy práva a člena ASIM, o.s. více

Sekce: Evropa

(16.4.2010)

Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva - F.H. v. Švédsko

Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva - F.H. v. Švédsko
Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva (Soud) F.H. v. Švédsko je prvním z řady rozhodnutí štrasburského orgánu týkající se problematiky základních práv cizinců, který bude v této rubrice uveden. Bude se jednat rozsudky nové i starší, které jsou z hlediska svého obsahu buď zásadní, anebo jiným způsobem zajímavé. Rozsudky navíc budou opatřeny krátkými komentáři. Rozsudek ve věci F.H. v. Švédsko byl vydán na začátku minulého roku a týká se otázky souladu vyhoštění s čl. 3 Úmluvy za situace, kdy jednotlivci hrozí nebezpečí špatného zacházení jak s ohledem na jeho osobní postavení, tak s ohledem na obecně nebezpečnou situaci, která v zemi původu (Irák) panuje. Z hlediska výše uvedeného rozlišení je pak možné jej zařadit spíše než do kategorie zajímavých rozsudků, než mezi rozsudky zásadní. Dva soudci se totiž odchýlili od většinového názoru senátu a připojili k rozsudku společné stanovisko, kterým zpochybňují nejen samotný závěr Soudu o neporušení Úmluvy v případě vyhoštění stěžovatele, ale též způsob jakým většina senátu k tomuto závěru došla. Stanovisko di... více

Sekce: Evropa


Stránky sponzoroval Copyright © 2010 ASIM   |   Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2019