Nepřehlédněte

(4.3.2013)

Detention of immigrants in the Czech Republic (2012)

The new annual report summarizes findings reached by Association for Legal Issues of Immigration (ASIM) within the framework of their monitoring and litigation activities performed in the only Czech detention center for foreigners in Bělá-Jezová. The report covers the period from 15 January 2012 to 31 December 2012. více

 

(11.8.2010)

Analýza přístupu k bydlení ve vztahu k osobám požívajícím v ČR mezinárodní ochrany

Studie vypracovaná Asociací pro právní otázky imigrace předkládá na téměř 60 stranách ucelený rozbor právní úpravy a navazující praxe státních orgánů, popř. některých nestátních subjektů, v oblasti přístupu k bydlení u osob požívajících v ČR azylu či doplňkové ochrany. více

 

(30.4.2010)

Nový komentář zákona o azylu z nakladatelství Wolters Kluwer

Nový komentář zákona o azylu z nakladatelství Wolters Kluwer
Na českém trhu se tento měsíc objevil komentář zákona o azylu vydaný nakladatelstvím Wolters Kluwer. V České republice se jedná nejen o vůbec první komentář tohoto zákona, ale též i o první publikaci postihující problematiku azylového práva komplexním způsobem. Svoji pozornost zde autoři věnují jak obecnějším teoretickým úvahám nad právními otázkami spojenými s azylem a uprchlictvím, tak také praktickým problémům při jejich řešení v konkrétních situacích. Navíc vzhledem k okolnosti, že většina autorů působila či působí na Nejvyšším správním soudu, komentář nabízí detailní přehled judikatury tohoto orgánu, na jejímž utváření se ostatně někteří z autorů sami z pozice asistentů soudce nepřímo podíleli. Komentář má celkem 736 stran a jeho cena je 999 Kč. více

 

(16.4.2010)

Studie o postavení osob se zvláštními potřebami v řízení o mezinárodní ochraně

Studie byla vypracována organizací ASIM pro regionální zastoupení UNHCR v Budapešti a popisuje stav platný v České republice k 31.10.2009. Svým obsahem se studie zařadila do širší diskuze o postavení osob se zvláštními potřebami v azylovém řízení v jednotlivých státech Evropské unie, která byla vyvolána Evropskou komisí v souvislosti s návrhem změn v tzv. recepční směrnici. více

 

(17.3.2010)

ASIM hledá dobrovolníky

ASIM, o.s. rozšiřuje svou činnost o provozování informačního portálu www.asimos.cz a hledá dobrovolníky, kteří by se na tomto projektu rádi podíleli. více

 


Stránky sponzoroval Copyright © 2010 ASIM   |   Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2019