Mezinárodní právo

Smlouvy a ostatní dokumenty universální povahy

Smlouvy a ostatní dokumenty regionální povahy (Evropa)


Smlouvy a ostatní dokumenty universální povahy

Ženevská úmluva o uprchlících a  Protokolu z r. 1967

- Úmluva o právním postavení uprchlíků ze dne 28. července 1951 a Protokol týkající se právního postavení uprchlíků ze dne 31. ledna 1967 (č. 208/1993 Sb.)

Úmluva proti mučení

- Úmluva proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání ze dne 10. prosince 1984 (č. 143/1988 Sb.)

Mezinárodní pakt o občanských a politických právech + První opční protokol

- Mezinárodní pakt o občanských a politických právech ze dne 19. prosince 1966 (120/1976 Sb.) a Opční protokol ze dne 16. prosince 1966 (č. 169/1991 Sb.)

Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech

- Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech ze dne 19. prosince 1966 (č. 120/1976 Sb.)

Úmluva o právech dítěte

- Úmluva o právech dítěte ze dne 30. září 1990 (č. 104/1991 Sb.)

Všeobecná deklarace lidských práv

- rezoluce Valného shromáždění OSN 217 A (III) ze dne 10. prosince 1948

Deklarace o územním azylu (pouze v anglickém znění)

- rezoluce Valného shromáždění OSN 2312 (XXII) ze dne 14. prosince 1967

- nahoru -

Smlouvy a ostatní dokumenty regionální povahy (Evropa)

Evropská úmluva o lidských právech (včetně pozdějších protokolů)

- Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod ze dne 4. listopadu 1950 (č. 209/1992 Sb.)

Evropská úmluva o vydávání

- Evropská úmluva o vydávání ze dne 13. prosince 1957 (č. 549/1992 Sb.)

Evropská dohoda o zrušení vízové povinnosti pro uprchlíky + seznam států vázaných dohodou

- Evropská dohoda o zrušení vízové povinnosti pro uprchlíky ze dne 20. dubna 1959 (č. 102/1999 Sb.)

- nahoru -


Stránky sponzoroval Copyright © 2010 ASIM   |   Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2019