Analýza přístupu k bydlení ve vztahu k osobám požívajícím v ČR mezinárodní ochrany

11.8.2010

Studie vypracovaná Asociací pro právní otázky imigrace předkládá na téměř 60 stranách ucelený rozbor právní úpravy a navazující praxe státních orgánů, popř. některých nestátních subjektů, v oblasti přístupu k bydlení u osob požívajících v ČR azylu či doplňkové ochrany.

Účel výzkumu, jehož je studie výsledkem, byl v zásadě trojího charakteru: 1) popsat aktuální systém právních záruk a dalších přijatých opatření směřujících k zajištění účinného přístupu k bydlení pro zohledněnou skupinu, 2) identifikovat nedostatky, které tento systém obsahuje, 3) navrhnout doporučení, jejichž realizace by případné nedostatky odstranila. Výzkum nicméně nepřekračuje rámec tvořený současnými variantami I, IIA a IIB státního integračního programu. Doporučení uvedená v závěru studie tak neusilují o nahrazení těchto variant, ale pouze o odstranění existujících překážek a bariér při jejich realizaci.

Studie je volně dostupná zde.

 


Stránky sponzoroval Copyright © 2010 ASIM   |   Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2019