Studie o postavení osob se zvláštními potřebami v řízení o mezinárodní ochraně

16.4.2010

Studie byla vypracována organizací ASIM pro regionální zastoupení UNHCR v Budapešti a popisuje stav platný v České republice k 31.10.2009. Svým obsahem se studie zařadila do širší diskuze o postavení osob se zvláštními potřebami v azylovém řízení v jednotlivých státech Evropské unie, která byla vyvolána Evropskou komisí v souvislosti s návrhem změn v tzv. recepční směrnici.

Právě recepční směrnice totiž stanoví výčet osob se zvláštními potřebami, za které považuje mj. nezletilé děti, staré osoby, invalidní jedince, osamělé rodiče s dětmi, osoby vystavené v minulosti fyzickému, psychickému nebo sexuálnímu násilí aj. Studie poukazuje na skutečnost, že směrnice nebyla do českého právního řádu transponována náležitým způsobem a rovněž praktický přístup státu k těmto osobám vykazuje mnohé nedostatky. Ty se týkají jak např. přístupu osob se zvláštními potřebami ke specializované zdravotní a psychologické péči, náležitému bydlení či ochrany před zásahy do osobní svobody, tak především procesu jejich identifikace. Součástí studie pak jsou doporučení legislativní i praktické povahy obsahující návrhy, jak uvedené nedostatky překlenout.

Studii o postavení osob se zvláštními potřebami v řízení o mezinárodní ochraně můžete nalézt zde.


Stránky sponzoroval Copyright © 2010 ASIM   |   Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2019