Střižné nástroje pro automobilový průmysl jsou nepostradatelné


Strojírenství je velmi obsáhlý obor a mohli bychom jej přirovnat k medicíně, která se také dělí na mnoho dílčích odvětví. Součástí strojírenské výroby je i projektování a výroba střižných nástrojů pro sériovou výrobu. Mohou to být i velmi specifické výrobní pomůcky, bez nichž se ovšem neobejde řada výrobců spotřebního zboží. Kupříkladu automobilový průmysl. Jako názorný příklad bychom mohli použít jeden konstrukční díl karosérie vozidel. Například vymezovací podložky pro dveřní panty. S jejich pomocí se docílí přesné výšky dveří na závěsech tak, aby bezpečně a spolehlivě dosedaly při zavírání. Vymezovací podložky se používají i ve stavebnictví při usazování dveří v obytných prostorách.

vůz Audi

Podložky se vyrábí z ocelového plechu určité tloušťky a zhotovují se střižným nástrojem. Některé podložky mohou připomínat podložku pod matici u šroubového spoje, ovšem některé mohou mít zcela odlišný tvar. Proto jsou také požadavky pro střižné nástroje většinou velmi specifické, a každý nástroj musí vyhovět mnoha zákazníkům z hlediska přesnosti výroby a rychlosti výrobního cyklu, který ovlivňuje produktivitu práce.

palubní deska

Střižný nástroj musí někdo také vyrobit a ještě před tím navrhnout do výroby, a to vyžaduje náročný postup celého týmu pracovníků. Vývojem a výrobou střižných nástrojů na zakázku se zabývá i společnost HRO TECH hro-tech.cz. Kromě střižných nástrojů se specializuje i na vstřikovací nástroje a formy při vstřikování termoplastů.

Kromě automobilového průmyslu se střižné nástroje využívají i při výrobě nábytku, hudebních nástrojů, domácích spotřebičů, sportovních potřeb, hraček, kuchyňských potřeb, zahradnických potřeb, stavebních komponentů (oken, dveří, schodišť, zábradlí), zdravotnických potřeb a vybavení v medicínských oborech, elektroniky, při výrobě nářadí, strojů a zařízení pro průmyslová odvětví a v dalších oborech.